Απόβλητα

Ενδεικτικά τυπικές αναλύσεις σε απόβλητα που πραγματοποιούνται από το εργαστήριό μας είναι:

 • Χημικά απαιτούμενο οξυγόνο (COD)
 • Βιολογικά απαιτούμενο οξυγόνο (BOD)
 • Νιτρικά NO3
 • Nιτρώδη NO2
 • Αμμωνιακά ΝΗ4+4
 • Φωσφορικά PO4-3
 • Θειικά SO4-2
 • Χλωριούχα Cl-1
 • Ολικές Φαινόλες
 • Λίπη και έλαια
 • Ολικός οργανικός άνθρακας (TOC)
 • Oλικό άζωτο (Total Nitrogen)
 • Ολικό άζωτο Kjeldahl (TKN)
 • Ολικά στερεά (Total Solids)
 • Ολικά διαλυτά στερεά (TDS)
 • Oλικά αιωρούμενα στερεά (TSS)
 • pH
 • EC (Αγωγιμότητα)
 • Αλκαλικότητα
 • Μέταλλα (Cr, Pb, Cd, As, Zn, Cu, Fe κλπ)
 • Polychlorinated Biphenyls (PCBs) – Σε νερά, λάδια μετασχηματιστών κλπ.
 • Πολυαρωματικοί Υδρογονάνθρακες (PAHs)
 • Volatile organic compounds (VOCs-BTEX)
 • Ολικοί Υδρογονάνθρακες Πετρελαίου (TPH)