Προφίλ

 Δρ. Γεώργιος Δάφφας

Η Α.ΒΙ.Ε.Μ ιδρύθηκε το 1991 και δραστηριοποιείται στις μικροβιολογικές, μοριακές και χημικές αναλύσεις.

  1. Η Α.ΒΙ.Ε.Μ – Δρ. Γεώργιος Δάφφας ιδρύθηκε το 1991 και δραστηριοποιείται στις μικροβιολογικές, μοριακές και χημικές αναλύσεις των τροφίμων, των ποτών, του νερού  των αποβλήτων και των κτηνοτροφικών μονάδων. Το 1999 ιδρύθηκε το τμήμα συμβουλευτικών υπηρεσιών. Το 2007 η εταιρεία ενισχύθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο για την υλοποίηση του έργου «Εκσυγχρονισμός Εργαστηρίου Ανάλυσης». Το 2014 ιδρύθηκε το υποκατάστημα των εργαστηρίων αναλύσεων στη Βουλγαρία.
  2. Το επιστημονικό προσωπικό της Εταιρείας αποτελείται από έμπειρους, άρτια καταρτισμένους και υψηλού  κύρους επιστήμονες. Ο Γενικός Διευθυντής  της Εταιρείας είναι
    ο Δρ. Γεώργιος Δάφφας διδάκτορας Πανεπιστημίου Λιέγης του Βελγίου, πρώην Αναπληρωτής Καθηγητής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
  3. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι οι κάτωθι
  4. Τα Εργαστήρια Αναλύσεων είναι μέλη του Δικτύου Εργαστηρίων Εθνικής Χρήσης στον τομέα της Γεωργικής Βιοτεχνολογίας και διαθέτουν σύγχρονο εξοπλισμό με επιστημονικά όργανα υψηλής ακρίβειας και ευαισθησίας. Η υποδομή σε αναλυτικά όργανα  ενισχύεται, αναβαθμίζεται και ανανεώνεται διαρκώς. Η ανάλυση πραγματοποιείται από τα αυτοδύναμα Εργαστήρια  Μικροβιολογίας, Τεχνολογίας, Τοξικολογίας και Χημείας.
  5. Είναι εταίρος με Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά Ιδρύματα της Ελλάδας και της Αλλοδαπής σε προγράμματα εφαρμοσμένης έρευνας για τον προσδιορισμό των βαρέων μετάλλων και των φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα, τα ποτά και τα νερά.
  6. Εκθέτης 14ης και 17ης ΔΕΤΡΟΠ (Διεθνής Εκθεση Τροφίμων – Ποτών – Μηχανημάτων & Εξοπλισμού)  της HELEXPO, Θεσσαλονίκη 1997 και 2003.)
  7. Στην πενταετία 2016-2021 η εταιρεία επικεντρώνει τη δραστηριότητα της στον τομέα της Μοριακής Βιολογίας και την παραγωγή καινοτόμων τροφίμων.


Το όραμά μας

Η A.BI.E.M είναι ο κορυφαίος οργανισμός στην Ελλάδα για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της ποιότητας των τροφίμων που τρώμε, του νερού που πίνουμε, των προϊόντων υγείας που χρησιμοποιούμε και του περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε.

Οι βασικές μας αξίες

Ακεραιότητα

Απαιτούμε την υψηλότερη ηθική και ακεραιότητα.

Υπευθυνότητα

Δείχνουμε κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη.

Αξιοπιστία

Χρησιμοποιούμε ακριβείς και αξιόπιστες μεθόδους ανάλυσης.