Η Α.ΒΙ.Ε.Μ,

ιδρύθηκε το 1991 από τον Δρ. Γεώργιο Δάφφα & δραστηριοποιείται στα κάτωθι :

· Υγειονομικά πρωτόκολλα Covid 19
· Συστήματα ποιότητας HACCP & ISO
· Αλλεργιογόνα
· Εργαστηριακές αναλύσεις

Στόχος της εταιρίας μας είναι η προσφορά υπηρεσιών υψηλής ποιότητας με σεβασμό προς τον άνθρωπο .

Ακεραιότητα

Απαιτούμε την υψηλότερη ηθική και ακεραιότητα.

Υπευθυνότητα

Δείχνουμε κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη.

Αξιοπιστία

Χρησιμοποιούμε ακριβείς και αξιόπιστες μεθόδους ανάλυσης.

Νέα