Επιτυχημένες εξαγωγές στην Ρωσία

Η ρωσική αγορά στις μέρες μας είναι ελκυστική και συνεχώς αναπτύσσεται. Ήδη πολλές Ελληνικές εταιρείες προμηθεύουν προϊόντα στην Ρωσική Ομοσπονδία ή σκοπεύουν να το κάνουν στο άμεσο μέλλον.

Εξαιτίας όμως των πολύπλοκων και ελάχιστα εναρμονισμένων (σε σχέση την Ε.Ε.) απαιτήσεων για τα τρόφιμα, οι συμβουλές των ειδικών όπως και η ανάλυση των προϊόντων είναι ζωτικής σημασίας θεμέλια ώστε να μπορέσει κάποιος να επεκταθεί με επιτυχία στην αγορά αυτή.

Παρόμοια με την Ευρωπαϊκή σήμανση συμμόρφωσης (CE), η Ρωσία έχει ένα ολοκληρωμένο σύστημα πιστοποίησης. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει κάποια συμφωνία μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Ε.Ε. σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των αντίστοιχων πιστοποιήσεων, τα εμπορεύματα που εξάγονται στην Ρωσία, σε μεγάλο βαθμό υπόκεινται σε υποχρεωτικό έλεγχο της συμμόρφωσης ή απόδειξη της συμμόρφωσης με τους Ρωσικούς κανονισμούς.

Οι ακόλουθες διαδικασίες καθορίζονται στην δήλωση συμμόρφωσης με βάση την Ρωσική νομοθεσία:

  • Υποχρεωτική πιστοποίηση με την δημιουργία ενός αντίστοιχου πιστοποιητικού

ή

  • Εγγραφή της δήλωσης συμμόρφωσης

Μια σημαντική διαφορά μεταξύ των δυο διαδικασιών είναι ότι ο κατασκευαστής είναι υπεύθυνος για την συμπλήρωση και την ακρίβεια της καταχώρησης της δήλωσης συμμόρφωσης. Ωστόσο στην υποχρεωτική πιστοποίηση, ο οργανισμός πιστοποίησης που είναι υπεύθυνος για την έκδοση του πιστοποιητικού, φέρει και την ευθύνη. Η δήλωση συμμόρφωσης πρέπει να πραγματοποιείται σε συνεργασία με ένα ανεξάρτητο και διαπιστευμένο εργαστήριο. Οι διαδικασίες δοκιμών που θα χρησιμοποιηθούν σ’αυτήν, είναι αυστηρά καθορισμένες και θα πρέπει να λαμβάνονται από τα Ρωσικά πρότυπα (ονοματολογία των προϊόντων που υπόκεινται σε πιστοποίηση και εγγραφή). Συχνά μια πρόσθετη εθελοντική πιστοποίηση σε σχέση με την δημιουργία της δήλωσης συμμόρφωσης είναι επίσης χρήσιμη.

Το τελευταίο διάστημα υπήρξαν σημαντικές αλλαγές στην τυποποίηση για τις δηλώσεις συμμόρφωσης. Η τρέχουσα ονοματολογία των προϊόντων που υπόκεινται σε πιστοποίηση και καταγραφή τέθηκε σε ισχύ σύμφωνα με την κυβερνητική δήλωση αριθ.982, παράγραφος 3. Σύμφωνα με το άρθρο 9 του νόμου-πλαισίου της 27ης Δεκεμβρίου 2002: “Σχετικά με τους τεχνικούς κανονισμούς”, αρκετοί τεχνικοί κανονισμοί (TR) υιοθετήθηκαν από την κυβέρνηση, μεταξύ άλλων οι TR για το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα λίπη και τα έλαια καθώς και για τους χυμούς από φρούτα και λαχανικά.

Στο τέλος του τρέχοντος έτους η Ρωσική κυβέρνηση σχεδιάζει ένα διάταγμα αναφορικά με την τεχνική ρύθμιση: “Σχετικά με τις απαιτήσεις για το κρέας και τα προϊόντα κρέατος, την παραγωγή και την μεταφορά τους”. Σε σχέση με αυτήν, η έκδοση πιστοποιητικών υγιεινής-επιδημιολογίας έχει σταματήσει από την 1/7/2010. Οποιαδήποτε πιστοποιητικά υγιεινής έχουν εκδοθεί ήδη, θα είναι έγκαιρα μόνο για τη Ρωσική Ομοσπονδία μέχρι την 1/1/2012. Πιο συγκεκριμένα η Ρωσική Υπηρεσία Κτηνιατρικής και Φυτικής Προστασίας (Rosselkhoznadzor) έχει εκδώσει μια λίστα εξαγωγών που περιλαμβάνει όλους τους Έλληνες παραγωγούς που επιτρέπεται να εξάγουν στην Ρωσία την περίοδο αυτή.

Εξάγετε τα τρόφιμα σας στην Ρωσία ή σκοπεύετε να επεκταθείτε σ’αυτήν την πολύ σημαντική αγορά;

Επικοινωνήστε μαζί μας και μπορούμε να σας παρέχουμε ολοκληρωμένες και εξειδικευμένες συμβουλές σχετικά με τις ειδικές απαιτήσεις που προκύπτουν από ένα τέτοιο εγχείρημα και θα χαρούμε πολύ να σας βοηθήσουμε ως εργαστηριακοί σας συνεργάτες, παρέχοντας σε εσάς την τεχνογνωσία μας σχετικά με την πιστοποίηση της συμμόρφωσης των προϊόντων σας με βάση τα Ρωσικά πρότυπα.