Έτοιμα συσκευασμένα φαγητά

Αναλύουμε τα προϊόντα αυτής της ομάδας με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές τόσο των Ευρωπαϊκών όσο και των εθνικών κανονισμών για τα τρόφιμα, αλλά και με βάση ειδικές οδηγίες όπου χρειάζεται (π.χ. απαιτήσεις για σαλάτες, μαγιονέζα, σάλτσες, διάφορα dressing για σαλάτες κ.α.)

Οργανοληπτικές δοκιμές

Στον τομέα των “τροφίμων ευκολίας” (convenience foods) και των εκλεκτών φαγητών (delicatessen), τα έτοιμα προς κατανάλωση γεύματα παράγονται βιομηχανικά. Γι’αυτό ο συνεχής οργανοληπτικός έλεγχος είναι απαραίτητος μιας και μπορεί να ανιχνεύσει αποτελεσματικά τις μεταβολές στην δοσολογία, στην ποιότητα των Α’ υλών και στις αλλαγές της παραγωγικής διαδικασίας.

Χημική ανάλυση

Απόσπασμα από την χημική ανάλυση:

 • Παρακολούθηση βάρους και καθορισμός αδρανών αερίων
 • Διατροφική ανάλυση (4/8 παράμετροι)
 • Έλεγχος των ειδικά διαφημιζόμενων συστατικών και των αναλογιών τους
 • Προσδιορισμός του ασβεστίου, του νατρίου και δοκιμές για βαρέα μέταλλα με χρήση φασματομετρίας ατομικής απορρόφησης (AAS)
 • Προσδιορισμός του φάσματος των λιπαρών οξέων, συμπεριλαμβανομένων των trans-λιπαρών και των ω-3 λιπαρών οξέων
 • Έλεγχος για την καρκινογόνο οργανική ένωση 3-MPCD (3-μονοχλωροπροπανο-1,2-διόλη)
 • Εξέταση για συντηρητικά
 • Προσδιορισμός του περιεχομένου σε νιτρώδη / νιτρικά ιόντα
 • Δοκιμές για μετανάστευση υλικού (πλαστικοποιητές, σταθεροποιητές PVC, πρωτοταγείς αρωματικές αμίνες κ.α.)
 • Εάν απαιτηθεί, έλεγχος για κτηνιατρικά φάρμακα και φυτοφάρμακα

Μικροβιολογική ανάλυση

Το ολοκληρωμένο τμήμα του Εργαστηρίου μας που ασχολείται με τις μικροβιολογικές αναλύσεις μπορεί να σας παρέχει όλες τις κλασσικές μεθόδους δοκιμών. Επιπλέον σας παρέχουμε πολλές επιπρόσθετες ποιοτικές και ποσοτικές μικροβιακές δοκιμές, τεστ αναστολέα, μελέτες για τη διάρκεια ζωής των προϊόντων καθώς και έλεγχο για βακτήρια ανθεκτικά στα αντιβιοτικά:

 • Μικροβιακή κατάσταση

Καθορίζουμε το συνολικό φορτίο βακτηρίων (TBC) στα προϊόντα σας, τις πιθανές αιτίες αλλοίωσης τους καθώς και μια ποικιλία παθογόνων μικροοργανισμών (συνολικά μεσόφιλα αερόβια μικρόβια, καμπυλοβακτήρια, Bacillus cereus, Escherichia coli όπως και τα εντεροαιμορραγικά στελέχη τους – EHEC, Yersinia enterocolitica, σαλμονέλα, εντεροβακτήρια, κολοβακτηρίδια, κλωστρίδια, λιστέρια, βακτήρια του γαλακτικού οξέος, Staphylococcus aureus όπως και τα ανθεκτικά στη μεθυκιλλίνη στελέχη τους – ΜRSA, ζύμες, μύκητες κ.α.).

 • Τεστ αναστολέα

Οι δοκιμές αναστολέα παρέχουν πληροφορίες για το αν τα προϊόντα τροφίμων σας περιέχουν ουσίες με αντιβιοτική δράση, όπως π.χ. διάφορα κτηνιατρικά φάρμακα.

 • Μελέτες διάρκειας ζωής

Οι δοκιμές πρόκλησης, γνωστές και ως challenge tests, ελέγχουν του ρυθμό ανάπτυξης και την αντοχή των παθογόνων μικροοργανισμών στα προϊόντα σας. Τα στοιχεία αυτά μας δίνουν την δυνατότητα να υπολογίσουμε αν και κατά πόσο τα τρόφιμα θα είναι κατάλληλα για πώληση στο τέλος της προτεινόμενης ημερομηνίας κατανάλωσης (best before date) που αναγράφεται.

Οι μελέτες όσον αφορά τη διάρκεια ζωής γίνονται με τη χρήση ψυκτικών θαλάμων οι οποίοι είναι ισοδύναμοι με εκείνους που χρησιμοποιούνται στο εμπόριο τροφίμων. Οι δοκιμές λοιπόν γίνονται σε συνθήκες που είναι ιδιαίτερα κοντά στην πραγματικότητα και θα επιτρέψουν πολύ ακριβή ευρήματα σχετικά με την μικροβιακή κατάσταση των τροφίμων σας.

 • Ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά

Η συχνή χρήση αντιβιοτικών στην κτηνοτροφία και τις ιχθυοκαλλιέργειες οδηγεί με όλο και αυξανόμενο ρυθμό στην εξάπλωση ανθεκτικών μικροβιακών πληθυσμών. Αυτό είναι κάτι που μπορεί δυνητικά να αποβεί επικίνδυνο για τους καταναλωτές και τους πληθυσμούς των ζώων. Μπορούμε να προσδιορίσουμε αν και σε ποιο βαθμό είναι παρόντα τέτοιου είδους ανθεκτικά μικρόβια.

Ανάλυση μοριακής βιολογίας

Οι δοκιμές σε μοριακό επίπεδο γίνονται με την βοήθεια τεχνικών όπως η PCR και η ELISA. Το γενετικό υλικό μας επιτρέπει τον ακριβή προσδιορισμό των ζωικών ειδών, την ανίχνευση αλλεργιογόνων αλλά και των γενετικά μεταλλαγμένων οργανισμών (GMOs).

 • Αλλεργιογόνα

Μπορούμε να ανιχνεύσουμε όλα τα γνωστά αλλεργιογόνα στα τρόφιμα για εσάς.

 • Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί (GMOs) 

Πολλοί καταναλωτές εκτιμούν και επιλέγουν φαγητά χωρίς γενετικά τροποποιημένα υλικά. Προκειμένου να παρέχουμε μια συγκεκριμένη πιστοποίηση για το γεγονός αυτό, εξετάζουμε τα προϊόντα σας για τους κοινούς GMOs.

 • Διαφοροποίηση των ειδών

Χρησιμοποιούμε την μέθοδο PCR για να παρέχουμε μια ανάλυση αλλά και ακριβή προσδιορισμό των ειδών που έχουν χρησιμοποιηθεί.

 • Ανίχνευση επικίνδυνων υλικών

Χρησιμοποιούμε την μέθοδο ELISA για να ανιχνεύσουμε επικίνδυνα υλικά προερχόμενα από ιστούς του κεντρικού νευρικού συστήματος (CNS) ζώων σε επεξεργασμένο κρέας και προϊόντα κρέατος.

περισσότερα για την μοριακή βιολογία

Ιστολογία

Οι ιστολογικές δοκιμές έχουν γίνει ένα σημαντικό συστατικό στοιχείο της αξιολόγησης ενός τροφίμου ζωικής προέλευσης. Οι δοκιμές διεξάγονται χρησιμοποιώντας μικροσκοπικά τμήματα και ειδικές τεχνικές χρώσης. Στο πλαίσιο της δειγματοληψίας και των διαδικασιών προετοιμασίας, τα ιστολογικά ευρήματα είναι εξαιρετικά σημαντικά σε σχέση με την σύνθεση των τροφίμων. Μεταξύ άλλων σας παρέχουμε τις ακόλουθες διαγνωστικές διαδικασίες:

 • Τύποι ιστών

Καθορίζουμε μικροσκοπικά τους διάφορους τύπους ιστών και εξακριβώνουμε μεταλλάξεις στα κύτταρα.

 • Ανίχνευση σωματιδίων οστών

Μετά από χρώση πικρικού οξέος-αλιζαρίνης ή εναλλακτικά χρώση κατά von Kossa, τα σωματίδια οστών στα προϊόντα τροφίμων μπορούν να ανιχνευθούν με σαφήνεια.

 • Προσδιορισμός συστατικών περιβλήματος λουκάνικου και επανεπεξεργασμένου κρέατος αυτού.
 • Πυκνωτικοί παράγοντες

Μετά από χρώση PAS (periodic acid-Schiff staining), με ή χωρίς κατεργασία με αμυλάση, καθώς και με χρώση με την βοήθεια της βαφής Alcian blue, οι διάφοροι πυκνωτικοί παράγοντες μπορούν να προσδιοριστούν με τη χρήση μικροσκοπίου.

 • Σαρκοσπορίδια

Η σάρκα των χοίρων και των βοοειδών εξετάζεται για πιθανό παρασιτισμό από σαρκοσπορίδια. Η κατανάλωση κρέατος που δεν έχει επαρκώς καταψυχθεί ή μαγειρευτεί μπορεί να οδηγήσει τους καταναλωτές σε περιπτώσεις τροφικής δηλητηρίασης.