Οργανοληπτικές-δοκιμές

Οργανοληπτικές δοκιμές

Από άποψη οργανοληπτικής ανάλυσης, ελέγχουμε και αξιολογούμε την ποιότητα των προϊόντων σας με την βοήθεια τυποποιημένων διαδικασιών, βασιζόμενοι στις ακόλουθες παραμέτρους:

  • υφή / συνοχή
  • εμφάνιση (σχήμα και χρώμα)
  • οσμή
  • γεύση

Η οργανοληπτική ανάλυση έχει μια ιδιαίτερη διαγνωστική αξία για την διασφάλιση της ποιότητας των τροφίμων σας. Ο έλεγχος του προϊόντος σας χρησιμοποιώντας τις ανθρώπινες αισθήσεις, αντιστοιχεί σε δοκιμή που θα γίνει αποκλειστικά και μόνο από τον καταναλωτή. Ένα άψογο προϊόν στην βάση των παραμέτρων ελέγχου που αναφέρθηκαν προηγουμένως είναι ζωτικής σημασίας σχετικά με την απόφαση του καταναλωτή να αγοράσει το προϊόν.

Οι εμπειρογνώμονες μας στην οργανοληπτική ανάλυση είναι πιστοποιημένοι και συχνά παίρνουν μέρος ως εξεταστές :

  • αρτοσκευάσματα
  • προϊόντα κρέατος
  • έτοιμα γεύματα και κατεψυγμένα τρόφιμα
  • εκλεκτά τρόφιμα
  • νωπά κρέατα