Ιστολογία

Οι ιστολογικές εξετάσεις έχουν γίνει σημαντικό στοιχείο για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε τρόφιμα ζωικής προέλευσης. Οι εξετάσεις γίνονται με τη βοήθεια μικροσκοπικών τμημάτων ιστού και ειδικές μεθόδους χρώσης. Στο πλαίσιο της δειγματοληψίας και της προετοιμασίας, η ιστολογική ανάλυση κατέχει ιδιαίτερη θέση και σημασία όσον αφορά τη σύνθεση των τροφίμων. 

Παρέχουμε τις ακόλουθες μεθόδους δοκιμών:

  • Προσδιορισμός διαφόρων τύπων ιστών και της δομής τους , ιδιαίτερα των μυϊκών κυττάρων. Ταυτοποίηση των αδενικών και βλεννογόνων ιστών με την βοήθεια των τεχνικών χρώσης H&Ε (hematoxylin-eosin staining) και Calleja’s.
  • Ανίχνευση σωματιδίων οστών με την βοήθεια των τεχνικών χρώσης πικρικού οξέος-αλιζαρίνης και von Kossa’s.
  • Αναγνώριση του μηχανικώς διαχωρισμένου κρέατος , μετά από ηλεκτρονική ανάλυση των δειγμάτων. Ο δείκτης MDI (meat destructuration index: δείκτης αποδόμησης κρέατος) είναι μια καινοτόμος διαδικασία που βασίζεται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.853/2004 (Παράρτημα Ι).
  • Αναγνώριση των συστατικών του περιβλήματος λουκάνικων και του επανεπεξεργασμένου κρέατος από λουκάνικα με την βοήθεια χρωματισμού του περιβλήματος κατά Charvat.
  • Ποιοτικός προσδιορισμός των ινών κατά Behrens.
  • Ανίχνευση των φυτικών ινών σε προϊόντα κρέατος με την βοήθεια μικροσκοπίας πόλωσης.
  • Προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε εκλεκτό κρέας λουκάνικου στα βραστά / παστά προϊόντα, χρησιμοποιώντας ανάλυση περιοχής που υποστηρίζεται από το αντίστοιχο λογισμικό.
  • Ανίχνευση των σαρκοσποριδίων (sarcosporidia) σε μοσχαρίσιο ή χοιρινό κρέας με την βοήθεια της τεχνικής χρώσης H&E.
  • Προσδιορισμός των πυκνωτικών μέσων με την βοήθεια της τεχνικής χρώσης PAS (periodic acid-Schiff staining), με ή χωρίς τη χρήση αμυλάσης.