Προϊόντα αλιείας

Ψάρια και προϊόντα αλιείας

Τα ψάρια, τα θαλασσινά και γενικά τα προϊόντα αλιείας είναι πολύ ευαίσθητα τρόφιμα όσον αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους. Μια σειρά παραγόντων όπως: υψηλά ποσοστά νερού, εύκολα αποικοδομήσιμοι οργανικοί δεσμοί, ελεύθερα αμινοξέα στους μυϊκούς ιστούς και υψηλά ποσοστά ακόρεστων λιπαρών οξέων, κάνουν τα ψάρια πολύ ευπαθή σαν τρόφιμα. Οργανοληπτικές διαφορές, παράσιτα, κατάλοιπα από κτηνιατρικά φάρμακα όπως και ίχνη βαρέων μετάλλων είναι σημαντικά ευρήματα για την συγκεκριμένη ομάδα τροφίμων. Παρέχουμε λοιπόν, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες δοκιμές:

Οργανοληπτικές δοκιμές

Όπως και στο κρέας, έτσι και στα ψάρια και τα προϊόντα αλιείας, οι οργανοληπτικές αλλαγές είναι ακόμα πιο σημαντικές, διότι αυτές όσον αφορά τον καταναλωτή ισοδυναμούν με την αποσύνθεση. Έτσι λοιπόν οι άψογες οργανοληπτικές δοκιμές όσον αφορά τις χαρακτηριστικές ιδιότητες του προϊόντος είναι ένα αποφασιστικό κριτήριο ελέγχου.
Το Εργαστήριο μας διαθέτει προσωπικό αποτελούμενο από πιστοποιημένους και έμπειρους ειδικούς στις οργανοληπτικές δοκιμές, οι οποίοι και αξιολογούν τα προϊόντα σας με βάση καθιερωμένες διαδικασίες ελέγχου και δοκιμών.

Χημική ανάλυση

Απόσπασμα από την χημική και ενζυματική ανάλυση:

 • Παρακολούθηση βάρους και καθορισμός αδρανών αερίων
 • Διατροφική ανάλυση (4/8 παράμετροι) που περιλαμβάνει συνοπτικά έλεγχο για: νερό, ολική πρωτεΐνη, λίπος, τέφρα (4 παράγοντες) και επιπλέον νάτριο, διαιτητικές ίνες, κορεσμένα λιπαρά οξέα και σάκχαρα (8 παράγοντες)
 • Προσδιορισμός ασβεστίου και νατρίου με την χρήση φασματομετρίας ατομικής απορρόφησης (AAS)
 • Προσδιορισμός του φάσματος των λιπαρών οξέων συμπεριλαμβανομένων των trans-λιπαρών και των ω-3 λιπαρών οξέων
 • Προσδιορισμός των συντηρητικών
 • Έλεγχοι για πλαστικοποιητές και σταθεροποιητές PVC

Ανάλυση καταλοίπων και επιβλαβών παραγόντων

 • Βαρέα μέταλλα (μόλυβδος, αρσενικό, ψευδάργυρος, κάδμιο, υδράργυρος)
 • Βιογενείς αμίνες (ισταμίνη)
 • Πράσινο του μαλαχίτη (MG), πράσινο του λευκομαλαχίτη (LMG), χλωραμφενικόλη (ΙΝΝ), νιτροφουράνια
 • διοξίνες, πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCBs)
 • Επίμονα φυτοφάρμακα και τριφλουραλίνη

Μικροβιολογική ανάλυση και ανάλυση μοριακής βιολογίας

Το ολοκληρωμένο τμήμα του Εργαστηρίου μας που είναι υπεύθυνο για τις μικροβιολογικές δοκιμές μπορεί να σας παρέχει όλες τις κλασσικές μεθόδους ελέγχου. Επιπρόσθετα, σας παρέχουμε πολλές επιπλέον ποιοτικές και ποσοτικές μικροβιακές δοκιμές, τεστ αναστολέα, μελέτες για την διάρκεια ζωής των προϊόντων καθώς και έλεγχο για βακτήρια ανθεκτικά στα αντιβιοτικά. Οι δοκιμές σε μοριακό επίπεδο γίνονται με την χρήση των τεχνικών PCR και ELISA. Το γενετικό υλικό μας επιτρέπει τον ακριβή προσδιορισμό της μικροβιακής διαφοροποίησης που έχει πραγματοποιηθεί.

 • Μικροβιακή κατάσταση 

Καθορίζουμε το συνολικό φορτίο βακτηρίων (TBC) στα προϊόντα σας, τις πιθανές αιτίες αλλοίωσης τους καθώς και μια ποικιλία παθογόνων μικροοργανισμών (συνολικά μεσόφιλα αερόβια μικρόβια, καμπυλοβακτήρια, Bacillus cereus, Escherichia coli όπως και τα εντεροαιμορραγικά στελέχη τους – EHEC, Yersinia enterocolitica, σαλμονέλα, εντεροβακτήρια, κολοβακτηρίδια, κλωστρίδια, λιστέρια, βακτήρια του γαλακτικού οξέος, Staphylococcus aureus όπως και τα ανθεκτικά στη μεθυκιλλίνη στελέχη τους – ΜRSA, ζύμες, μύκητες κ.α.).

 • Τεστ αναστολέα 

Οι δοκιμές αναστολέα παρέχουν πληροφορίες για το αν τα προϊόντα τροφίμων σας περιέχουν ουσίες με αντιβιοτική δράση, όπως π.χ. διάφορα κτηνιατρικά φάρμακα.

 • Μελέτες διάρκειας ζωής 

Οι δοκιμές πρόκλησης, γνωστές και ως challenge tests, ελέγχουν του ρυθμό ανάπτυξης και την αντοχή των παθογόνων μικροοργανισμών στα προϊόντα σας. Τα στοιχεία αυτά μας δίνουν την δυνατότητα να υπολογίσουμε αν και κατά πόσο τα τρόφιμα θα είναι κατάλληλα για πώληση στο τέλος της προτεινόμενης ημερομηνίας κατανάλωσης (best before date) που αναγράφεται. Οι μελέτες όσον αφορά τη διάρκεια ζωής γίνονται με τη χρήση ψυκτικών θαλάμων οι οποίοι είναι ισοδύναμοι με εκείνους που χρησιμοποιούνται στο εμπόριο τροφίμων. Οι δοκιμές λοιπόν γίνονται σε συνθήκες που είναι ιδιαίτερα κοντά στην πραγματικότητα και θα επιτρέψουν πολύ ακριβή ευρήματα σχετικά με την μικροβιακή κατάσταση των τροφίμων σας. Ως επιπλέον υπηρεσία παρέχουμε την επιλογή να παράγουμε συσκευασία υπό κενό ή με πλήρωση με διάφορους τύπους αδρανών αερίων και να τεκμηριώσουμε την μικροβιακή ανάπτυξη στις διαφορετικές συσκευασίες. Το γεγονός αυτό μας δίνει πληροφορίες σχετικά με το ποια συσκευασία / τροποποιημένη ατμόσφαιρα είναι η ιδανική για το εμπόρευμά σας, όσον αφορά την μικροβιολογική του κατάσταση.

 •  Ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά 

Η συχνή χρήση αντιβιοτικών στην κτηνοτροφία και τις ιχθυοκαλλιέργειες οδηγεί με όλο και αυξανόμενο ρυθμό στην εξάπλωση ανθεκτικών μικροβιακών πληθυσμών. Αυτό είναι κάτι που μπορεί δυνητικά να αποβεί επικίνδυνο για τους καταναλωτές και τους πληθυσμούς των ζώων. Μπορούμε να προσδιορίσουμε αν και σε ποιο βαθμό είναι παρόντα τέτοιου είδους ανθεκτικά μικρόβια.

Ιστολογία

Οι ιστολογικές δοκιμές έχουν γίνει ένα σημαντικό συστατικό στοιχείο της αξιολόγησης ενός τροφίμου ζωικής προέλευσης. Οι δοκιμές διεξάγονται χρησιμοποιώντας μικροσκοπικά τμήματα και ειδικές τεχνικές χρώσης. Στο πλαίσιο της δειγματοληψίας και των διαδικασιών προετοιμασίας, τα ιστολογικά ευρήματα είναι εξαιρετικά σημαντικά σε σχέση με την σύνθεση των τροφίμων. Μεταξύ άλλων σας παρέχουμε τις ακόλουθες διαγνωστικές διαδικασίες:

 • Τύποι ιστών

Καθορίζουμε μικροσκοπικά τους διάφορους τύπους ιστών και εξακριβώνουμε μεταλλάξεις στα κύτταρα.

 • Ανίχνευση ψαροκόκαλων
 • Εξέταση για παράσιτα