Κτηνοτροφικές-Μονάδες

ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ

 1. Χημική ανάλυση (Υγρασία, Ολικές αζωτούχες ενώσεις, Ολικές λιπαρές ουσίες, Τέφρα, Κυτταρίνες, Ασβέστιο, Φωσφόρος)
 2. Χημική ανάλυση – προσδιορισμός αφλατοξινών (Ολικές αφλατοξίνες)
 3. Χημική ανάλυση διοξινών
 4. Χημική ανάλυση – προσδιορισμός βαρέων μετάλλων (Αs, Pb, F, Cd)
 5. Μικροβιολογική ανάλυση

E.coli, Ζύμες-Μύκητες, Salmonella spp

ΓΑΛΑ

 1. Χημική ανάλυση (Πρωτεΐνες, Λίπος, Λακτόζη, Ολικά Στερεά, Ειδικό Βάρος, Οξύτητα oSH, pH, Σημείο πήξης, Εξωγενές νερό, Αντιβιοτικά, Υπεροξειδάση)
 2. Μικροβιολογική ανάλυση

Αερόβιες αποικίες

 1. Αντισώματα Βρουκέλλας
 2. Αντιβιογράμματα
 3. Έλεγχος απολύμανσης επιφανειών αμελκτηρίου
 4. Προσδιορισμός αφλατοξίνης Μ1

ΑΙΜΑ

 1. Αντισώματα Βρουκέλλας
 2. Αντισώματα BVD

ΝΕΡΟ

 1. Μικροβιολογική ανάλυση

E.coli, Εντερόκοκκοι

 1. Φυσικοχημική ανάλυση

pΗ, Αγωγιμότητα, Ολικά διαλυμένα στερεά, Αλκαλικότητα P, Ολική Αλκαλικότητα (CaCO3), Ολική Σκληρότητα, Ανθρακική Σκληρότητα, Μη Ανθρακική Σκληρότητα, Νάτριο, Κάλιο, Ασβέστιο, Μαγνήσιο, Σίδηρος, Ψευδάργυρος, Μαγγάνιο, Αμμωνιακά, Χαλκός, Χλωριούχα, Όξινα Ανθρακικά, Θειικά, Νιτρικά, Νιτρώδη, Ανθρακικά, Φωσφόρος

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

 1. Χημική ανάλυση

Φυτοφάρμακα

 1. Εδαφολογική ανάλυση προσδιορισμός αζώτου

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

(Διάθεση υγρών σε καλλιέργειες αφορά άδειες λειτουργίας Ν. 4014/11)

BOD, COD, Ολικά Στερεά