Ποτά

Στο εργαστήριο οι αναλύσεις που πραγματοποιούνται για τα διάφορα είδη κρασιού είναι οι εξής:

 • Αλκοολικός τίτλος ποτού
 • Βαθμοί Baume
 • Ενεργός οξύτητα
 • Ολική οξύτητα
 • Πτητική οξύτητα
 • Χαλκός
 • Ελεύθερα Θειώδη
 • Σορβικό-Βενζοϊκό Οξύ
 • Μηλικό οξύ-Γαλακτικό οξύ
 • Ολικά Θειώδη
 • Σάκχαρα