Χημική ανάλυση

Περιεχόμενο σε ακατέργαστες ίνες

Η ανάλυση του περιεχομένου σε ακατέργαστες ίνες είναι ιδιαιτέρως σημαντικό σε σχέση με την ανάλυση ζωοτροφών. Η ανάλυση αυτή γίνεται σε κρέας και προϊόντα κρέατος και αν προκύψει ανάγκη, πραγματοποιείται στην θέση του προσδιορισμού των διαιτητικών ινών. 

Ανάλυση πρόσθετων στα τρόφιμα

Προσδιορίζονται οι ακόλουθες ουσίες:

 •  νιτρώδη / νιτρικά ιόντα (φωτομετρικά)
 •  φωσφορικά ιόντα (φωτομετρικά ή με χρωματογραφία λεπτής στοιβάδας -TLC- μετά από εκχύλιση)
 •  γλυκαντικά (παρακαλούμε ανατρέξτε στην “Ενόργανη Ανάλυση”)
 • συντηρητικά (παρακαλούμε ανατρέξτε στην “Ενόργανη Ανάλυση”)

Μεγάλη ανάλυση της θρεπτικής αξίας (8 παράμετροι)

Προσδιορίζονται αναλυτικά οι ακόλουθες παράμετροι:

 • νερό
 • ολική πρωτεΐνη
 • λίπος
 • τέφρα
 • νάτριο
 • διαιτητικές ίνες
 • κορεσμένα λιπαρά οξέα
 • σάκχαρα

Με βάση τα παραπάνω μπορούν να υπολογιστούν τόσο η θερμιδική αξία όσο και η περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες του τροφίμου.

Μικρή ανάλυση της θρεπτικής αξίας (4 παράμετροι)

Προσδιορίζονται αναλυτικά οι ακόλουθες παράμετροι:

 • νερό
 • ολική πρωτεΐνη
 • λίπος
 • τέφρα

Με βάση τα παραπάνω μπορούν να υπολογιστούν τόσο η θερμιδική αξία όσο και η περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες του τροφίμου.

Πλήρης ανάλυση

Προκειμένου να αξιολογήσουμε μια σχετική παράμετρο, π.χ. BEFFE (ελεύθερη πρωτεΐνη του συνδετικού ιστού του κρέατος) ή FE (πρωτεΐνη κρέατος) στο μη λιπαρό μέρος, καθορίζονται η περιεκτικότητα σε νερό, η ολική πρωτεΐνη, το λίπος και η υδροξυπρολίνη του κρέατος και των προϊόντος κρέατος.

Μέτρηση σακχάρων

Η ανάλυση της συνολικής περιεκτικότητας σε σάκχαρα γίνεται σύμφωνα με την μέθοδο Luff – Schoorl. Το περιεχόμενο σε συγκεκριμένα σάκχαρα όπως γλυκόζη, φρουκτόζη, σακχαρόζη και λακτόζη μπορεί να προσδιοριστεί ενζυματικά.